du lịch tam đảo giá rẻToàn cảnh nhà khách điều dưỡng người có công tam đảo, tam đảo

Phòng Ba giường đơn

BẢNG GIÁ PHÒNG

NGÀY THƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN NGÀY LỄ – NGÀY TẾT
400.000vnđ 800.000 – 1.200.000vnđ 1.000.000 – 1.500.000vnđ